Follow us
           Get in touch with us

           INTERNET OF THINGS (SAKERNAS INTERNET)

           ???????????????????????????????Gemalto tillf?r f?rtroende i en framtid d?r allt fler m?nniskor och enheter ?r st?ndigt uppkopplade. En framtid d?r innovat?rer, f?retag, regeringar och konsumenter p? ett s?kert s?tt kan utnyttja insamlad data fr?n smarta enheter f?r att fatta de r?tta besluten.

           F?r att frig?ra potentialen med sakernas internet erbjuder Gemalto robusta h?rdvarumoduler, p?litliga plattformar och s?kra servicel?sningar f?r att ansluta och skydda alla t?nkbara M2M-enheter eller elektroniska konsumentprodukter. Vi samarbetar med industriella tillverkare, OEM-tillverkare och mobiln?tsoperat?rer p? alla marknader d?r uppkoppling, data, moln och tj?nstes?kerhet ?r avg?rande f?r kommersiell framg?ng.

           V?RA L?SNINGAR

           • Hemelektronik

             
            L?gg till innovativa och s?kra funktioner och tj?nster som g?r dina produkter unika - fr?n betalningar och autentisering till f?retagstj?nster och uppkopplingsm?jligheter?. 
           • Maskin-till-maskin

             
            Optimera din verksamhet genom att s?kert ansluta enheter fr?n "Edge-to-Enterprise (E2E)" med Cinterions M2M- och MIM-moduler samt SensorLogic-plattformen. 
           • IoT-uppkopplingar

             
            Erbjud paketerade l?sningar f?r p?litlig prenumerationshantering som ?r anpassad f?r operat?rernas och h?rdvarutillverkarnas behov?.

           V?RA MARKNADER

           • Surfplatta/PC
            tablet/PC
            Skapa merv?rde f?r anv?ndare av surfplattor och PC med s?kerhet, NFC, BYOD-anv?ndningsfall och hantering av mobila abonnemang.
           • Wearables
            Wearables 

            Skapa en "m?ste ha"-enhet som sticker ut fr?n konkurrenterna med skydd av data, kontaktl?s betalning och tilltr?deskontroll eller f?retagsfunktioner?.
           • Fordonsindustri
            automotive 
            F?rvandla bilar till s?kra mobila nav med LTE-anslutningar, NFC-fj?rrstyrning, inbyggda betalningarl?sningar, eCall, V2V och V2X-l?sningar. 
           • M-H?LSA ?
            m-health 
            F?rb?ttra v?rden och minska kostnaderna med inb?ddade Cinterion M2M-moduler och Secure Elements (SE) f?r datakommunikation i realtid i medicintekniska produkter.
           • track & trace
            track & trace 
            Optimera logistik och automatisera processer med M2M-moduler, MIM och tj?nster som m?jligg?r 24/7-?vervakning, kommunikation och exakt GPS-positionering.??.

           F? INSPIRATION

           • Secure, sustainable smart cities and the IoT

            Smart cities aren’t just a dream of the future. Thanks to wildly innovative?Internet of Things (IoT)?solutions, many are already active and expanding rapidly.

            Read more


           • Antwerp: the smart city built around IoT innovation


           • WEBINAR recording - IoT Security: the Key Ingredients for Success (March 13, 2019)


           • Securing the IoT – Build a foundation of trust           中文 在线 有码 制服 视频